ALV – 12 april a.s.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV op 12 april a.s. Vooraf ontvangt u nog de officiële uitnodiging met de notulen van het afgelopen jaar. Zet het nu alvast in uw agenda: 12 april om 19.30 uur