Nieuwe manier van innen contributie

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden en jeugdouders zijn er veel voordelen. ClubCollect werkt op dit moment al met zo’n 1400 sportverenigingen in Nederland samen.

Wat gaat er veranderen?

ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Ieder lid of jeugdouder zal voortaan een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post ontvangen. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen of om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp) en in de toekomst, onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open. 

Wij zullen u per email nog op de hoogte stellen van deze wijziging.