Elftalcommissie CCBloemendaal seizoen 2017

Direct na het seizoen 2016 is besloten door een aantal betrokkenen met een groot clubhart ,dat er weer een XI commissie in het leven dient te worden geroepen. Voornaamste doel is meer structuur brengen in het seniorcricket van onze vereniging, voorwaar in deze tijd geen eenvoudige taak.

De intiatiefnemers zijn :

Ed Meyer, voorzitter XI cie
Masood Kahn, captain 1e XI
Aldroy Powell, vertegenwoordiger 1e XI
Sharu, vertegenwoordiger 2e XI
Pim Huizing, lid
Gijs Tettelaar, lid

Voornaamste doelen zijn :
Organisatie seniorcricket ( 1e, 2e, eventueel 3e XI, friendlies)
Betere en duidelijke communicatie ( email,website)
Fondsenwerving seniorcricket
Verbetering trainingsfaciliteiten
Adaptatie en inpassen doorstromende jeugdspelers in de senior elftallen

Misschien op sommige punten ietwat ambitieus, doch het (recente) verleden heeft duidelijk gemaakt dat het functioneren van onze elftallen als “afzonderlijke onafhankelijke cellen” , niet tot het gewenste resultaat leidde op vele fronten.

Voor contact : xicieccb@gmail.com